FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Ментор на родители

Децата могат да бъдат некооперативни, игнорирайки инструкции и правила, а ние непрестанно да напомняме и повтаряме, но без резултат. Могат да бъдат импулсивни, без да обръщат внимание на думите и предупрежденията ни. Да не спазват правила и граници. Да викат, крещят, да ни игнорират. Всичко това наранява отношенията родител-дете, създава стрес и за двете страни и може да доведе до срив в семейната атмосфера.

Ние вярваме, че родителите са социални лидери, които формират следващото поколение на страната.

Всичко започва у дома и затова наше задължение е да подхранваме, укрепваме и върнем отговорността на родителите за възпитанието на следващото поколение.

Как да изградим моста на взаимноотношения с детето си?

Как да изградим свързаност и сигурност на детето си?
Разбираме ли какво ни казва детето чрез емоциите си?
Как да научим децата на полезни навици през желанието?
Как да различим безпокойството на детето и чувстото му на сигурност от обикновен каприз?
Как се справяме в критични ситуации?
Познаваме ли етапите от детското развитие и свързаните с него поведение?

Станете част от груповото ни обучение за родители и нека заедно открием отговорите на тези въпроси и много други!

Програмата предлага на участниците ……месечен цикъл от ….. сесии, които включват: кратки лекции, презентации, образователни филмчета, дискусии и работа в малки групи заедно с психолог и педагог. Ранното детство е уникален етап в човешкия живот, в който се полагат основите на здравето, ученето, поведението и личностното развитие. Това, което преживяват децата през тези ранни години, има дълготрайно влияние върху индивидуалното им благополучие през целия живот.

Цена на пакета:….. лв.

Защо да ни се доверите? С нашата обучителна програма ще получите:

Засилване на родителския авторитет и компетентност

Образоваността за родителите подобрява усещането им за ефективност и удовлетвореност. Увеличава набора от положителните родителски практики, насърчава използването на позитивен език, планирана дисциплина и семейни процедури.

Подобряване поведението на детето

Децата на родители, които участват в образователни програми за родители, често демонстрират увеличение на просоциалното си поведение (например: емпатия, споделяне, подпомагане на други) и намаляване на отрицателното външно поведение (например: агресия, хиперактивност).

Подобряване взаимодействието родител-дете

Програмите за обучение на родители помогна за подобряване на комуникативните умения между родителите и децата и водят до цялостно по-добро разбиране между членовете на семейството.

Подобряване родителското психично здраве и благополучие

По-високата самоувереност и самочувствие намаляват състоянията на депресията, тревожност, гняв, чувството за вина и стрес.

Премахва практики като наказания, подкупване, заплахи и емоционално манипулиране.

Програмите за обучение на родители помагат на родителите да научат алтернативи на физическото наказание. Методи на устоновяване на семейни процедури и роли, изграждане на правила и граници, които възпират използването на телесно наказание.

Увеличава социалните връзки

Групите за родители често водят до изграждане социални връзки. Родителите използват тези връзки за обмен на родителски съвети, осигуряване на емоционална подкрепа и споделяне на ресурси. Това може да доведе до повече положителни чувства към родителството като цяло.

Предстоящи групи

TOP