FORGOT YOUR DETAILS?

CREATE ACCOUNT

Обучителна програма по ТЕЛЕ‘ДРАМА

Програмата е подходяща за всеки професионалист, който би искал да приложи ОНЛАЙН уменията си за личностно израстване, коучинг или образование в своята област на опит.

ПЪРВИ МОДУЛ НА ОБУЧЕНИЕТО

Въведение в метода и приложенията на TELE’DRAMA

Продължителност: 42-часово онлайн обучение / 14 сесии с 3 часа продължителност на всяка сесия;

Лектор: Даниела Симънс, PhD, TAP , създател на ТЕЛЕ‘ДРАМА и Международен институт по ТЕЛЕ‘ДРАМА

Ко-водещ: Даниела Тахирова – Психодрама терапевт

Брой участници: Минимален: 17 участника / Максимален: 22 участника

 

 

Включени класове в обучителния модул:

TELE'DRAMA 01: Видеоконферентна връзка ZoomRoom - Настройки и функции

TELE'DRAMA 02: Внедряване на споделени изображения, PowerPoint, видео и музика в сесиите на Tele’Drama

TELE'DRAMA 03: Осигуряване на безопасност при хостинг и насочване на онлайн сесии - етични съображения

TELE'DRAMA 04: Tele’Drama и социометрия

TELE'DRAMA 05: Психодрама и групова психотерапия онлайн - Философия на Морено

TELE'DRAMA 06: Разбиране и прилагане на теорията на ролите на J.L.Moreno

TELE'DRAMA 07: Психодрама и групова психотерапия Част първа - Методология част 1

TELE'DRAMA 08: Психодрама и групова психотерапия Част втора - Методология част 2

TELE'DRAMA 09: Psychodrama A Deux - Приложения на монодрама за практикуващи

TELE'DRAMA 10: Tele’Drama & Вътрешна социометрия и психодрама

ТЕЛЕ'ДРАМА 11: Социодрама

TELE'DRAMA 12: TELE’DRAMA и други методи за действие (Плейбек театър, Аксиодрама, Библиодрама, Експресивни терапии) - Общ преглед

TELE'DRAMA 13:Водене на психодрама винетки чрез Zoom Video Conferencing

TELE'DRAMA 14: Водене на пълна психодрама чрез Zoom Video Conferencing

 

*ЗАБЕЛЕЖКА: В седмиците между сесиите ще се провеждат индивидуални задачи и групови дискусии.

 

Сертифициране

Този модул за обучение ще предложи на участниците сертификат за завършване чрез Международния институт Tele’Drama (ITI)

950 лева платими на 3 вноски, първата от които до 10-ти декември, както следва:

1-ва вноска от 300 лева – до 10-ти декември 2020 година

2-ра вноска от 300 лева – до 10 януари 2021 година

3-та вноска от 350 лева – до 1-ви март 2021 година

*Ако заплатите цялата сума еднократно, има 50 лева отстъпка от цената.

1000 ЛЕВА платими на 3 равни вноски, както следва:

1-ва вноска от 350 лева – до 10-ти декември 2020 година

2-ра вноска от 350 лева – до 10 януари 2021 година

3-та вноска от 350 лева – до 1-ви март 2021 година

*Ако заплатите цялата сума еднократно, има 50 лева отстъпка от цената.

Издаваният сертификат е напълно БЕЗПЛАТЕН

Пусни запитване

1. Заявяване пред настоящи и бъдещи клиенти като специалист, завършил първи модул Tele’Drama.

2. Вписване в РЕГИСТЪРА на Адлер Институт България за международно сертифицирани специалисти.

3. Професионална реализация и бизнес възможности за разширяване на клиентска база ОНЛАЙН;

4. Маркетинг чрез уебсайт, социални медии, конференции и други;

Завършените 42 часа могат да бъдат използвани като натрупващи се часове към ВТОРИ МОДУЛ на сертификационната програма, а именно сертифициране като ниво Tele’Drama Practitioner - CTP 1-во ниво (Certified TeleDrama PractitionerCTP Level One), съгласно одобрените стандарти на Международен институт по ТЕЛЕ‘ДРАМА. Сертифицирането е представено във ВТОРИ МОДУЛ на обучителната програма.

ВТОРИ МОДУЛ НА ОБУЧЕНИЕТО (ПО ЖЕЛАНИЕ НА УЧАСТНИКА)

ДОПЪЛНИТЕЛНО СЕРТИФИЦИРАНЕ до степен Tele’Drama Practitioner - CTP 1-во ниво (Certified Tele’Drama Practitioner – CTP Level One), съгласно одобрените стандарти на Международен институт по ТЕЛЕ‘ДРАМА

Включено в този модул:

  • Завършен ПЪРВИ МОДУЛ от обучителната програма;
  • Допълнителни 8 обучителни часа ;
  • 12 часа супервизия.

Виж по-долу одобрените стандарти на International TELE’DRAMA Institute (ITI):

Изпълнението на следните изисквания ви позволява да кандидатствате за сертифициране.

  • 50 часа онлайн обучение чрез ITI;
  • 12 часа индивидуална или групова супервизия;
  • $ 120 годишна сертификационна такса към ITI;
  • 12 обучителни часа чрез ITI.

Лектор: Даниела Симънс, PhD, TAP , създател на ТЕЛЕ‘ДРАМА и Международен институт по ТЕЛЕ‘ДРАМА

 

Ко-водещ: Даниела Тахирова – Психодрама терапевт

500 лева /Платими на 2 вноски по 250 лева/

120 долара, платими към Международен институт по ТЕЛЕ‘ДРАМА.

Минималния брой участници в група е 15 участника

Пусни запитване

1. Вписване в международния регистър на Теле'Драма институт;

2. Вписване в международния регистър на Адлер Институт България;

3. Присъединяване на участника в международната общност от Теле'Драма специалисти;

4. Професионална реализация и бизнес възможности за разширяване на клиентска база ОНЛАЙН;

5. Маркетинг чрез уебсайт, социални медии, конференции и други;

6. Преференциални цени за участие в ТЕЛЕДРАМА конференции и други.

*Следващи нива от сертификационната програма също ще бъдат предлагани чрез Адлер Институт.

История на ТЕЛЕ‘ДРАМА

Завършените нива на сертифициране са възможност за практикуване на психодрама и други методи за действие онлайн и възможности за креативно развитие на бизнеса, включване на клиенти от различни места, развитие на международен бизнес. Международният институт TELE’DRAMA е пионерският институт в областта и е признат в световен мащаб.

TELE'DRAMA е метод за предлагане на обучение по психодрама и други методи за действие, консултиране и други интервенции чрез използване на подход за онлайн видеоконферентна връзка. Създаден като метод и измислен като термин през есента на 2017 г. от DANIELA SIMMONS, PhD,TEP. Методът TELE'DRAMA беше постепенно разработен и имплементиран в практиката през 2018/2019.

Терминът "TELE'DRAMA" (с апостроф между „TELE” и „ DRAMA”) е създаден, за да имплицира идеите на своите създатели. Неговата етимология идва от гръцкия têle, „на разстояние“ и драма (δρᾶμα) „действие“.

Терминът "TELE'DRAMA" също се отнася до термина "tele" на J.L.Moreno - "Междуличностно свързване, предаващо се при взаимодействието между хората и предаващо се  от човек на човек".  (Moreno J.L. & Jennings H.H. (1938),  Статистика на социалните конфигурации. Социометрия. 1).

Хиляди хора от 56 страни по света и 35 щата в Америка са присъствали на поне един от модулите TELE’DRAMA. Всяка звезда представлява държава или щат в Америка, откъдето е имало поне един участник.

TOP