Карен Молан

Лицензиран треньор към Обществото на НЛП и председател на адлерианската [...]