Лицензиран треньор към Обществото на НЛП и председател на адлерианската мрежа в Ирландия.