АДЛЕР ИНСТИТУТ БЪЛГАРИЯ

Институтът работи в съответствие с общоприетото разбиране на световните професионалисти и разглежда семейството като източник на социална устойчивост.

Колкото повече вярвате в детето си, толкова повече то вярва в себе си. Насърчаващите думи дават тласък на детето ви и демонстрират вашия истински интерес и подкрепа. Децата, които се чувстват насърчени, са много по-склонни да се чувстват уверени, способни и да имат здраво чувство за самочувствие.

Обучение-за-родители

ПРОГРАМА С ОБУЧЕНИЯ ЗА РОДИТЕЛИ

Когато сме родители често се сблъскваме с ежедневни трудности свързани с децата. Обученията за родители са в помощ на всички грижовни родители, за да имат чуващи и самостоятелни деца без тръшкане, караници и без да губят непрестанно време в справяне в подобни ситуации.

програма-с-обучения-за-специалисти

ПРОГРАМА С ОБУЧЕНИЯ ЗА СПЕЦИАЛИСТИ

Да научим заедно децата на постоянство, отговорност, емоционална интелигентснот. Да трансформираме бъдещето им, като ги учим да разпознават и избягват опасностите, но същевременно развием тяхната смелост да проявят своите силни страни.

програма-с-обучения-за-детски-градини

ПРОГРАМА С ОБУЧЕНИЯ ЗА ДЕТСКИ ГРАДИНИ

За пръв път Адлер Институт България предлага обучение на целите екипи на детските градини по доказаната програма „Детската градина е ценност“. Програмата е разработена в Израел, но е адаптирана от нашите обучени специалисти за България.

Алфред Адлер

Алфред Адлер (1870-1937) е философ, психиатър и основател на Индивидуалната психология. Бил е част от работната група с Фройд в продължение на 8 години. Като част от семейство със седем братя и сестри той формулира някои от основните си възгледи за равенството. В началото на 1900 г. той започва да се занимава с въпроса за качественото родителство и значението на образованието на родителите.

Адлер разработва теория, която се основава на това, че когато сме насърчени, се чувстваме способни и оценени. Това допринася за усещането ни за свързаност и е по-вероятно да си сътрудничим. Когато сме обезсърчени, ние се отдръпваме, отказваме се и се чувстваме депресирани. Той вярва, че хората имат две основни нужди: да принадлежат и да се чувстват значими . В началото на 1900 г. той започва да се занимава с въпроса за качественото родителство и значението на образованието на родителите.

Гост лектори в Адлер Институт България

Оснат Харел

Оснат Харел

Лиор Харел

Лиор Харел

Йоав Шохам

Йоав Шохам

Проф. Жанета Стойкова

Проф. Жанета Стойкова

Предстоящи обучения и събития

Училище за родители с Лиор Харел
ОБУЧЕНИЕ 2

НАШИТЕ ПАРТНЬОРИ

“Смисълът на нашия живот е нашата връзка със света”
Алфред Адлер

ОБРАТНА ВРЪЗКА

Съвместното ни професионално взаимодействие с д-р Гергана Тодорова-Маркова датира от октомври, 2017 г. Тогава в продължение на 5 последователни дни, пред близо 150 родители и 46 учители, тя реализира обучителен семинар на тема „Тайният саботьор на учебният процес“. Изключително полезно представяне на темата за сензорно-моторната интеграция и за „пропуснатите възможности“ на модерното ни общество. Често д-р Гергана Маркова изваждаше публиката от „зоната им на комфорт“, но благодарение на умелото водене на обучението, овладяваше съпротивите и на родители и на учители. Познаването в дълбочина на процесите на ранното детско развитие и невромоторните незрялости прави д-р Маркова един различен специалист, богат с научни познания, ефективен практически опит и много полезен ментор и обучител на всички, които възпитават и работят с деца. Проведените обучения бяха изпълнени в уговорените срокове, качествено, по оригинален интерактивен начин.Впечатление прави компетентността,
енергичността, позитивизма и отдадеността, с които д-р Маркова работи и това ми дава основание да я препоръчам като сигурен партньор и доказал се професионалист.В качеството ми на директор, оценявам изключително високо работата на д-р Маркова при изпълнение на гореспоменатите дейности и изказвам благодарността и удовлетворението си от демонстрирания професионализъм, добронамереност, коректност и отговорност при изпълнение на поетите
ангажименти.
Цонка Николова, директор на 5-то ОУ “Митьо Станев”